Koska Yle ei kyennyt tekemään objektiivista, kiusaamisesta vapaata analyysiä Vasemmistoliitosta, täytyy minun osaltani muokata hieman Ylen toimituksen versiota oikeaan suuntaan…

Vasemmistoliitto joutui median pilkkapropagandan uhriksi eduskuntavaaleissa, ja uusi johto yrittää palauttaa menetettyä uskottavuutta. Oikeassa oleminen ei yksin riitä, nyt kaivataan uusia ideoita ja runsaasti tekemisen meininkiä.

Viisi pointtia vasemmistoliitosta

Lähtökohdat

Vasemmistoliittoa on keskeytyksettä leimattu totalitaristisen ja valtiokeskeisen semikommunismin varjolla huolimatta puolueen edeltäjän, SKDL:n Neuvostoliitto-kriittisyydestä. SKDL olikin aikanaan ainoa eduskuntapuolue, jonka edustajat uskalsivat sanoa kantansa silloinkin, kun se ei itänaapuria miellyttänyt. Tätä suuntaa edustaa myös se tosiasia että Vasemmistoliitto perustettiin 1990, ennen Neuvostoliiton romahdusta.

Punavihreydestään tunnetun puolueen vaalimenestys on jäänyt yleisestä kannatuksesta jälkeen. Vasemmistoliiton valopilkku keväällä 2014 eurovaaleissa ja periaatteellinen irtiotto Kataisen hallituksen toimenpiteistä nosti kannatusta mukavasti. Uuden puheenjohtajan valinta kesällä 2016 loi uutta toivoa kansanliikkeen jäsenille ja kannatuslukujen lisäksi myös jäsenmäärä kasvoi.

Julkinen kuva menestyksestä on kuitenkin toisenlainen; viime kuntavaaleissa vasemmistoliitto menetti valtuustopaikoistaan noin neljänneksen, ja eduskuntavaaleissa 2015 yhteistyötaho Vihreät porhalsi ohitse.

Kuntavaaliehdokkaiden 2017 ikäjakauma ei ainakaan ole ongelma. Puolueen varttunein ehdokas on 85-vuotias Sulo Nurkkala Raahesta, joka korostaa nuorten työhön ja opiskeluun pääsyn tukemista. Toisessa ikähaarukassa puolestaan on 18-vuotias Heikki Tuominen Hämeenlinnasta, joka muistuttaa, että ihmisten hyvinvointi ei saa olla voittoa tavoittelevien suuryritysten varassa. Ehdokkaiden keski-ikä on verrattain matala 50 -vuotta.

Suomalaisessa mediassa elää yhä sitkeänä käsitys, että kapitalistinen tuotantojärjestelmä ei olisi syyllinen eriarvoistumiseen. Tämän käsityksen kumonneet tieteelliset näytöt leimataan mielellään ‘maailmankatsomukseksi’, johon ei tulisi kiinnittää mitään huomiota. Lapsellinen usko markkinatalouden vapauteen kapitalismin oloissa on levinnyt parin viime vuosikymmenen aikana huolestuttavalla vauhdilla yli koko maailman, ja terveelle sosialistiselle järjen käytölle olisi kysyntää. Vasemmistoliitolla onkin nyt näytön paikka.

Tavoitteet

Kesän 2016 puoluekokouksessa puheenjohtajaksi valittiin jäsenäänestyksen ykkönen, uutta sukupolvea edustava pitkän linjan poliittinen vaikuttaja, turkulainen Li Andersson.
 
Arhinmäki ja Andersson ovat olleet kotikaupungeissaan suosittuja ääniharavia. Turussa Andersson hakee kuntavaalivoittoa, mutta pääkaupungissa kilpailutilanne on koventunut, eikä pormestariehdokas Arhinmäen vetovoima ole välttämättä ennallaan.
 
Kuntavaalit ovat Li Anderssonin ensimmäiset vaalit puoluejohtajana. Tavoitteena on tietenkin vaalivoitto, mutta median propagandan karistaminen voi vielä tässä vaiheessa olla epärealistinen tavoite. Tulosta saattaa myös kaventaa ehdokasmäärän supistuminen. Ainakin Sipilän hallitus on toimenpiteillään tehnyt kaiken mahdollisen vasemmiston kannatuksen nostattamiseksi. Seuraavaksi tämä täytyy hyödyntää tulevissa vaaleissa.

Väriläiskä

Punainen Kemi on luotettava linnake, jossa Vasemmistoliitto on säilyttänyt asemansa kaupunginvaltuuston suurimpana puolueena. Toistaiseksi tilanne on edelleen näin.
 
Yhteiskunnan kurjistuminen on haastanut voimasuhteita myös Kemissä. Kevään 2015 eduskuntavaaleissa Kemin toiseksi suurimmaksi puolueeksi noussut Keskusta hävisi Vasemmistoliitolle vain alle 300 ääntä. Kuntavaaleissa Punainen Kemi on vaarassa.

Seuraa tätä

Vasemmistoliitto lähtee kuntavaaleihin vasemmiston perinteisillä kärjillä. Vaaliohjelman ensimmäisenä tavoitteena on hyvät sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille. Vasemmistoliitolle kuntavaalit ovat sote-vaalit. Sipilän hallituksen sote-uudistuksessa Vasemmistoliittoa hiertää todellisen valinnanvapauden puute ja yksityisten voitontavoittelijoiden suosiminen ihmisten hyvinvoinnin kustannuksella.
 
Puoluejohtaja Li Andersson muistuttaa, että viime vaalikaudella Kokoomus jäi yksin ajamaan “valinnanvapautta” ja siihen liittyvää yksityisten sote-palvelujen säätämistä.

Iskulause

Vasemmistoliitto lähtee kuntavaaleihin tunnuksella: Turvallinen tulevaisuus tehdään nyt!
 
Vasemmistoliiton kuntavaalilinjauksissa on kysymys puolustustaistelusta. Vaaliohjelman mukaan Vasemmistoliitto puolustaa kuntavaaleissa julkisesti tuotettuja palveluja.
 
Vasemmistoliiton kärkitavoitteita ovat myös kohtuuhintainen asuminen ja hyvä asuinympäristö. Vasemmiston linjaan kuuluu samoin kuntien aktiivisen roolin korostaminen työllistämisessä.