Sivistys on ihmisen kulttuurillisen ja poliittisen kasvun perusta, ja siten yhteiskunnan herkeämättömän huomion tarpeessa. Kapitalistisessa yhteiskunnassa, jossa ihanteeksi nostetaan kyky ja halu saada omistukseensa mahdollisimman paljon hyödykkeitä, ei sivistyksellä ole sille kuuluvaa arvoa. Niin, ja eiväthän kaikki edes ole oikeutettuja kaikkeen…

Maksuttoman tai huojennuksin tapahtuvan jaon periaate ei ole nykyisen yhteiskuntajärjestelmän etu. Lasten, opiskelijoiden, sairaiden, invalidien ja vanhusten huolenpito ajautuu oikeiston kiihkeän ”määrittelyn” kohteeksi, pääoman rakentaessa ihmisten väliset suhteet itsekkäille etunäkökohdille, näin häväisten ihmisten persoonallisuuden.

Ihmisen suhde ympäristöön ja hänen henkilökohtainen itsetajuntansa on riippuvainen yhteiskunnan luonteesta, jossa hän elää. Haluammeko elää tälläisessä järjestelmässä, jossa heikkojärkisyydestä tehdään huvittavaa ja yhteiskunnallisesti hyväksyttävää?

Sivistyksen alasajo on yksi pääoman aseista riiston kohteena olevaa ihmistä vastaan. Siksi sanonkin, että koulujen lukumäärän lisääminen ja edellytysten luominen sivistykselle ovat perusedellytys luokkatietoisuuden ja vastarinnan heräämiselle.

Keskustelut koulujen purkamisesta ja opetusyhteisöjen keskittämisestä luokkahuoneiden suurennuksineen voidaan unohtaa.
Periaatteeksi tulee ottaa ajatus, että jo opiskelun aikana nuori saa tukea osallistumiseen työelämään ja yhteiskunnalliseen toimintaan. Älyllinen kypsyminen ottaa ison askeleen eteenpäin, ja edistyminen henkisesti tasapainoiseksi yhteiskunnan jäseneksi on hyvällä pohjalla. Mutta tuotannon ja raaka-aineiden yksityisomistukselle pohjautuva järjestelmä kaipaa kultturivallankumouksen ankaraa kättä. Järjestelmä, jossa nyt elämme, ei edistä kansalaisten sivistystä. Pikavoittojen kahminnassa unohdetaan tieten tahtoen järkevä tie, jossa yhteiskunnallisten ja yksityisten edut kohtaisivat luonnollisesti.

Tarkoitus ei ole luoda kapean alan spesialisteja. Tarkoitus on ihmisten kaikinpuolinen kehittäminen. Kehittämällä ihmisten tietoisuutta sosialismin tarjoamista vaihtoehdoista, jokainen meistä saa yhä suuremmat mahdollisuudet laajentaa näköpiiriään ja kehittää lahjojaan.

Yhteiskunnan etu vaatii porvarillisen ideologian pois pyyhkimistä, johon kuuluvat väärä suhtautuminen yhteiskunnalliseen omaisuuteen ja työhön, nationalismi ja uskonnolliset ennakkoluulot, kunnioituksen puute naisia kohtaan ja jatkuva turvattomuuden tunne, muutaman mainitakseni.

Tähän kaikkeen liittyy oleellisesti sivistys. Turvatkaamme tulevaisuutemme. Punalippu ylös.